woensdag 7 november 2018

Vriendenkring

Een welgemeende dikke dank u wel 

aan onze vriendenkring!

Door de sponsoring konden alle kleuters 

van de tweede- en derde kleuterklas 

gratis naar de kermis!